S’Tchu Chan – Píseň starce, jehož revoluce proměnila v nového člověka