Sylvie Bodorová – Concerto dei fiori pro housle a smyčcový orchestr