Tor Aulin – 4 serbiska folksånger (Čtyři srbské písně), podle úprav Johana Ludviga Runeberga