Václav Dobiáš – Buduj vlast – posílíš mír! (Československá polka), kantáta pro smíšený sbor a orchestr