Václav Felix – Májový chór, pro smíšený sbor a čtyři sólové soprány