Václav Kučera – Goghův autoportrét pro basklarinet a magnetofonový pás