Václav Trojan – Lidové písně pro čtyřhlasý dětský sbor