Vincent d’Indy – Symfonie pro orchestr a klavír na francouzskou horalskou píseň op. 25