Vítězslav Novák – Melancholické písně o lásce op. 38