Vladimír Godár – Melodiárium, tance ze sbírky Anny Szirmay-Keczer