Witold Lutosławski – Variace pro sólové violoncello (Sacher-Variationen)