Zdeněk Lukáš – Svítá. Komorní kantáta pro dětský sbor a instrumentální soubor na verše Věry Provazníkové