Vladislav Borovka

Borovka

Vladislav Borovka se narodil roku 1976 v jihočeských Netolicích. Vystudoval Pražskou konzervatoř (prof. Bedřich Vobořil) a Akademii múzických umění v Praze (prof. Jiří Mihule). Poté pobýval rok na stáži u prof. Jean-Louise Capezzaliho na Conservatoire Paul Dukas v Paříži. Jeho největším soutěžním úspěchem bylo získání 3. ceny a titulu laureáta MHS Pražské Jaro 2001.

V roce 1994 byl přijat do Pražské komorní filharmonie, roku 2011 přestoupil do České filharmonie. Věnuje se též komorní hudbě jako člen souborů České noneto, Prague Philharmonia Wind Quintet, Pražské dechové okteto, Ensemble Marais, Haydn Ensemble a dalších.

Působí jako pedagog na Pražské konzervatoři.