Ukrajina 2022, pražské jaro 1968, Mstislav Rostropovič, BBC PROMS 1968 a Pražské jaro 1991

Probíhající agrese Ruské federace vedené Vladimirem Putinem vůči Ukrajině nám svojí podobností připomíná bolestnou zkušenost Československého pražského jara ze srpna roku 1968 (v mnohém i podzim roku 1938).

Kulisy jsou rozdílné, způsoby a cíle má Putin s Brežněvem identické: Teritoriální strategické ambice, vývoz a vnucování vlastního pokřiveného myšlení, bezuzdná přípravná propaganda a lhaní, pomalé srocování vojsk, rychlá a nelítostná invaze, mrtví a ranění a deziluzí poznamenaná celá jedna či spíše dvě generace. Připomenutím naší vlastní zkušenosti se můžeme nejlépe vžít do toho, co prožívají a cítí dnešní Ukrajinci, kteří se brání napadení se zbraní v ruce.

Tragické ukončení liberálního období v Československu roku 1968 („pražského jara“) se osudově protnulo s životem jedné z největších uměleckých osobností 20. století violoncellisty Mstislava Rostropoviče, jehož kariéra i osobní život byly s festivalem Pražské jaro úzce propojeny.

Vpravdě neuvěřitelnou shodou okolností vystupoval v den sovětské okupace ČSSR 21. srpna 1968 Mstislav Rostropovič na slavném londýnském festivalu BBC PROMS v Royal Albert Hall jako sólista ve Dvořákově cellovém koncertu se sovětským Státním Symfonickým orchestrem pod taktovkou Jevgenije Světlanova.

V sále i mimo budovu probíhaly protisovětské protesty a demonstrace, které narušily i samotný průběh Rostropovičova vystoupení.

Podle svědků dohrál Mistr Dvořákovo dílo v slzách a zjitřenému publiku ukázal Dvořákovu partituru na znamení solidarity s ČSSR. Stud, který cítil za činy sovětského vedení, jej pak vedl k intenzivnímu politickému angažmá, včetně ubytování Alexandra Solženicyna a pozdějšímu odchodu do USA.

Připomeňme pak legendární mimořádný koncert Pražského jara 6. července 1991, kterým Mstislav Rostropovič oslavil odchod sovětských vojsk z Československa (s festivalovým orchestrem a dirigentem Liborem Peškem). Zazněl právě Koncert pro violoncello a orchestr h moll Antonína Dvořáka. Tak se bludný kruh naší historie a osudového setkávání s humanistou a demokratem Rostropovičem uzavřel.

Přejme Ukrajině a Ukrajincům dřívější dobré uzavření tragického období, než tomu bylo v našem případě. Především ovšem buďme solidární a nebuďme pohodlní!

 

Roman Bělor,

ředitel festivalu Pražské jaro

 

O uvedeném koncertu na BBC PROMS a v Československu podrobně referuje dokument BBC „Rostropovich – The Genius of the Cello“.

Text k dokumentu naleznete zde.

Zvukový záznam celého koncertu s protestními výkřiky na začátku si lze poslechnout na YouTube zde.

 

 

Foto: Mstislav Rostropovič na Pražském jaru 1997 © Pražské jaro – Zdeněk Chrapek