Unikátní publikace 75 let Pražského jara

Historii festivalu od jeho počátku až po poslední dva „covidové ročníky“ 2020 a 2021 sleduje nová kniha nazvaná 75 let Pražského jara editorky Svatavy Barančicové. Nejpodrobněji, coby určité navázání na předchozí publikaci Antonína Matznera 60 Pražských jar, se kolektiv autorů věnuje posledním 15 ročníkům festivalu, které popisuje kronikářským stylem. „Ale šli jsme ještě hlouběji do historie. V kapitole Předjaří stopujeme již první zárodky májových festivalů v 19. století,“ upozorňuje Barančicová.

Autoři zkoumají Pražské jaro z různých úhlů: jaké novinky a světové premiéry festival přinesl, jak jej ovlivnily společenské změny i jak se revolučně proměňovala grafická podoba plakátů a publikací. A pak jsou zde významné osobnosti, živé vzpomínky, rozhovory a historky, svědectví pamětníků. První poválečné ročníky festivalu zachycené očima tehdejších studentů, dnes známých skladatelů Sluky, Klusáka, Šestáka, i návraty Kubelíka a Firkušného do vlasti, jak je sami podle líčení rodiny či médií prožívali. „Podle původních plánů měla kniha vyjít v roce 2021, k oslavě 75 let od založení festivalu,“ popisuje osudy publikace ředitel festivalu Pavel Trojan. Covid ale plány změnil. „Díky posunu termínu vydání se nám však podařilo objevit a do knihy včlenit unikátní kolekci fotografií jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů 20. století Václava Chocholy, který byl velkým milovníkem klasické hudby. Jeho archiv čítá na tisíce pozoruhodných fotografií z několika dekád Pražského jara. Tento objev zásadním způsobem ovlivnil vizuální podobu knihy. Jsem hrdý na to, že poutavé texty předních českých hudebních publicistů jsou umocněny Chocholovými fotografiemi,“ říká Pavel Trojan.

Na jedenácti kapitolách se podíleli autoři Jindřich Bálek, Svatava Barančicová, Aleš Březina, Věroslav Němec, Kateřina Přidalová, Jiří Slabihoudek, Jitka Slavíková a Vlasta Reittererová. Vizuální zpracování knihy je dílem studia Toman Design a grafičky Kateřiny Orlíkové. Výpravná publikace o bezmála pěti stech stranách je v prodeji online na těchto stránkách (tlačítko níže), na všech festivalových koncertech v Rudolfinu a v Obecním domě (včetně koncertu Firkušného festivalu).

Cena publikace je 990 Kč, v případě objednání on-line je poštovné a balné na adresy v České republice 99 Kč.