Dirigenta Leonarda Slatkina zastoupí Tomáš Brauner

Pražské jaro s politováním oznamuje, že americký dirigent Leonard Slatkin byl z důvodu vážného chirurgického zákroku nucen odříci své vystoupení na koncertu 14. května v Obecním domě. Program zůstává beze změn, Leonarda Slatkina zastoupí dirigent Tomáš Brauner (ten byl ostatně projektu účasten od samého počátku, neboť byl panem Slatkinem pověřen, aby připravil Bernsteinovu symfonii). Tým Pražského jara přeje panu dirigentovi brzké uzdravení a těší se na další spolupráci!

Pražský rodák Tomáš Brauner patří k nejvyhledávanějším dirigentům své generace. Absolvoval Pražskou konzervatoř (hra na hoboj a dirigování) a Hudební fakultu AMU (dirigo­vání) a dále stáž na vídeňské Universität für Musik und dars­tellende Kunst. V roce 2010 se stal laureátem Mezinárodní dirigentské soutěže Dimitrise Mitropoulose v Aténách.

V sou­časné době je šéfdirigentem Plzeňské filharmonie a hlav­ním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Pravidelně spolupracuje s předními sym­fonickými orchestry (Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia, Slovenská filharmo­nie, Janáčkova filharmonie Ostrava ad.) a operními domy (Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Státní opera Praha, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě). Byl hostem prestižních meziná­rodních festivalů (Bad Kissingen, Festival Richarda Strausse v Garmisch-Partenkirchen, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Český Krumlov), v Palacio de Bellas Artes v Mexico City dirigo­val Janáčkovu Její pastorkyňu.