Hudební cesta do exotických krajin

Program festivalu Pražské jaro nabídne v úterý 1. června skutečně výjimečný dramaturgický počin – česká Cappella Mariana spolu s kanadským souborem Constantinople připravila program inspirovaný slavným cestopisem Putování Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Harantův barvitý text, vyprávěný Sašou Rašilovem, tak bude průvodcem na hudební cestě do exotických krajin Kypru, Jeruzaléma, Sinaje či Káhiry. Kromě Harantových skladeb uslyšíme i hudbu vzdálených zemí. „K projektu byl přizván fenomenální hráč na setar a umělecký vedoucí ansámblu Constantinople Kiya Tabassian, který je díky svým perským kořenům povolaným garantem k nalezení společného hudebního jazyka,“ říká umělecký vedoucí souboru Cappella Mariana Vojtěch Semerád. Oba ansámbly tak nezůstanou na opačných stranách Bosporu, ale spojí své kvality ve společném představení prolínajícím obě kultury.

„Během 16. a 17. století živost hudby – a umění obecně – ve východních tradicích od Persie po východo-středomořské kultury přispěla k budování multikulturních společností. Dialog a vzájemné obohacování se bylo mezi umělci z různých kultur běžným,“ vysvětluje Semerád. „Takové hudební výměny můžeme najít ve vybraných dobových dílech těchto kultur, obsažených v hudebních rukopisech osmanských, perských a postbyzantských pramenů 17. století.“ Tyto skladby budou kombinovány s dalšími mistrovskými díly přenášenými ústní tradicí po staletí z jedné generace na druhou, aby dokreslily hudební kolorit míst, která Harant na své cestě navštívil a sám je slyšel. „Putování je jako maják, který bude oběma ansámblům průvodcem, geografickou, historickou, kulturní a vnitřní cestou – objevováním vzdálených horizontů,“ uzavírá Semerád.

Koncert se uskuteční v Pražské křižovatce bez obecenstva v sále, ovšem přímým přenosem bude na webu Pražského jara přenášen do celého světa.

Kiya Tabassian – rozhovor

Vojtěch Semerád – rozhovor