Zpět na program

Freiburger Barockorchester -
Nanebevstoupení Krista

Držitele vstupenek zveme na setkání s umělci. Diskuse s houslistkou Leilou Schayegh a Lionelem Meunierem začíná v 18.30 h.

Program

  • Johann Sebastian Bach: Auf Christi Himmelfahrt allein BWV 128
  • Georg Philipp Telemann: Ich fahre auf zu meinem Vater TWV 1:825
  • Heinrich Ignaz Franz Biber: Růžencová sonáta XII C dur Kristovo Nanebevzetí
  • Johann Sebastian Bach: Lobet Gott in seinen Reichen BWV 11

Interpreti

  • Freiburger Barockorchester
  • Lionel Meunier - umělecký vedoucí
  • Leila Schayegh - housle
  • Vox Luminis

Partner koncertu

Cena

750 - 1900
25 5 2022
Středa 20.00
Předpokládaný konec 21.45

Vox Luminis s Freiburger Barockorchester

Belgický soubor Vox Luminis byl založen basistou Lionelem Meunierem před sedmnácti lety. „Skrze Hlas získat přístup ke Světlu“ zní motto souboru. Sami se označují za skupinu sólistů vystupujících v různém složení za doprovodu basa kontinua či celého orchestru. Jejich repertoár je založen především na italských, francouzských a německých autorech 16. až 18. století. Vox Luminis nahrál již třináct CD, za která získal mnoho prestižních ocenění včetně dvou ocenění časopisu Gramophone či BBC Music Magazine Award z roku 2018. Soubor vystupuje se svým pestrým programem jak v Belgii, tak v zahraničí. Redaktor francouzského Forumopera v srpnu 2018 napsal: „Sólisté Vox Luminis se vyznačují čistotou svého projevu, svěžestí hlasů, dynamikou a vzácně dokonalým provedením. Kvalita jejich výrazu, jednoduchost a vroucnost soupeří s důstojností a nadšením, a tak dává obdivuhodně vyniknout vybranému náročnému repertoáru.“

Světové renomé

Vokální soubor doprovodí Freiburger Barockorchester (FBO), který se v oblasti poučené interpretace staré hudby těší světovému renomé. Orchestr byl založen nadšenými studenty freiburské hudební univerzity již před téměř 35 lety. Po dvou letech zkoušení a intenzivního studia pramenů, jak má být barokní hudba autenticky hrána na dobových nástrojích, se rozhodli pro veřejná vystoupení. Následoval mezinárodní úspěch v nejznámějších koncertních sálech, přičemž dnes absolvují více než sto koncertu ročně. Vydali přes 60 nahrávek a získali bezpočet cen. Jako první barokní orchestr byli v roce 2009 pozváni do Salcburku, aby zahájili zdejší světoznámý hudební festival. Jádro jejich programu tvoří jak díla 17. století, tak hudba romantická i moderní. Jelikož „Freiburští“ podněcují současné skladatele ke kompozicím určeným pro nové experimenty se zvukem barokních nástrojů, inspirace probíhá i naopak. Takto například soubor provedl současnou kompozici Manfreda Trojahna založenou na motivech Bachova Čtvrtého Braniborského koncertu.

Stálá otevřenost pro dosud neznámou hudbu

Orchestr je stejně jako v 18. století řízen koncertním mistrem; vystupuje tedy bez dirigenta. V jejich čele stojí dva umělečtí vedoucí, a to Gottfried von der Goltz a Kristian Bezuidenhout. Jako hostující dirigent je při provedení velkých děl zván světoznámý dirigent René Jacobs, se kterým orchestr získal ocenění kritiků Německá nahrávka roku 2009 za provedení Mozartovy opery Idomeneo. FBO též často spolupracuje se známým kontratenoristou Philippem Jarousskym, barytonistou Christianem Gerhaherem nebo houslistkou Isabelle Faust. Jednotliví členové též vystupují koncertně jako sólisté a nahrávají četná CD. Orchestr vytváří svou vlastní koncertní řadu ve Freiburgu, Stuttgartu či v Berlínské filharmonii. Jak sami hudebníci říkají, pro FBO jsou charakteristické vysoké interpretační nároky, velká radost ze hry a stálá otevřenost pro dosud neznámou hudbu či neotřelá provedení známých kusů.

Freiburger Barockorchester © Britt Schilling 8791

Velkolepost svátku – slovo k programu

Nebeským výstupem má být i tento koncert, který uvede kantáta ke svátku Nanebevstoupení Páně Auf Christi Himmelfahrt allein Johanna Sebastiana Bacha. Skladatel kantátu zkomponoval během svého lipského období v roce 1725, kdy působil jako kantor v kostele u svatého Tomáše a snažil se o reformu církevní hudby. Všechna libreta Bachových lipských kantát se drží přísně předepsané dvojí funkce luterských kázání: po biblickém výkladu a teologickém poučení následují praktické morální rady. Kantáta většinou začíná úvodním sborem, který je založen na citátu z biblického čtení daného dne. Od něho se odvíjí výklad Písma, věrouky a teologických souvislostí („hudební kázání“), jenž zprostředkovává první recitativ a árie. Druhý recitativ a árie vede k úvahám o důsledcích vyplývajících z přečteného pro křesťanský způsob života. Text končí modlitbou obce ve formě písňové sloky – chorálu.

Poslechněte si tvorbu Heinricha Ignaze Franze Bibera v podání Freiburger Barockorchester

Koncert se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.