Skupina ČEZ

V lednu 2024 bylo za přítomnost ministra kultury Martina Baxy, předsedy Správní rady obecně prospěšné společnosti Pražské jaro, a generálního ředitel Skupiny ČEZ Daniela Beneše slavnostně podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci. Skupina ČEZ se tak stala novým generálním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Toto memorandum podtrhuje význam sponzorství a společenské odpovědnosti firem pro kulturu – symbolicky právě v Roce české hudby.

Skupina ČEZ se stává partnerem Zahajovacího koncertu Pražského jara 2024, na němž v podání Berlínských filharmoniků a Kirilla Petrenka zazní erbovní dílo festivalu, Smetanova Má vlast.