Setkání s Kryštofem Mařatkou

Úvodní setkání Přátel Pražského jara, klubu mecenášů festivalu, proběhlo v této sezóně v pondělí 23. října 2023 v 18.00 v kostele sv. Vavřince.

Mecenáši festivalu byli seznámeni s programem Pražského jara 2024, programem mecenášského klubu. Hostem večera byl skladatel a multiinstrumentalista Kryštof Mařatka, jeho dílo SVATYNĚ – v hlubinách jeskynních maleb, koncert pro housle a orchestr zazní v pondělí 27. května 2024 ve Dvořákově síni Rudolfina ve světové premiéře v podání Orchestr Radio France, Mikko Francka a houslisty Amaury Coeytauxe.