Otakar Jeremiáš – Chorální předehra “Tenť pán velí se nebáti” pro velký orchestr a varhany