Soutěž Pražské jaro 2018 / přehled oceněných

Soutěž Pražské jaro 2018 je bohužel již za námi, ale pojďme si připomenout týden plného vystoupení mladých umělců, kteří přijeli z různých koutů světa.

Soutěž se konala ve dvou oborech – VIOLONCELLO a LESNÍ ROH.

Pro to, aby kandidáti mohli být přijati do soutěže, museli splnit několik podmínek, včetně vytvoření nahrávek, na základě kterých byli kandidáti přijati do I. kola soutěže. V každém oboru bylo vybráno soutěžní komisí 59 kandidátů, kteří se mohli zúčastnit vlastní soutěže v Praze.

Porota měla často těžká rozhodování, ale do finále se probojovali 4 kandidáti v každém oboru.
Finalisty v oboru VIOLONCELLO byli Julia Hagen, Gunwoo Park, Václav Petr a Oleksiy Shadrin.
V oboru LESNÍ ROH jimi byli Paweł Cal, Alexandre Collard, Milena Viotti a Yun Zeng.

15. května byly v Brožíkově síni na Staroměstské radnici předány ceny všem laureátům a dalším oceněným.