Průběh soutěže

Harmonogram I. kola

Vzhledem k aktuální situaci se pořadatelé rozhodli uspořádat I. kolo v obou oborech v online podobě.

Kontakt

Sekretariát soutěže
Telefon: +420 257 313 033
E-mail: competition@festival.cz

Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1

Sledujte soutěž na
oficiálních profilech

Facebook

Instagram