Vše o vstupenkách

Podmínky pro vstup na koncert

S radostí oznamujeme, že v druhé polovině festivalu se uskuteční čtyři koncerty s obecenstvem v sále. Vstupenky si můžete zakoupit již nyní.

Dovolujeme si upozornit, že pro vstup na koncert je nutné splnit jednu z následujících podmínek:

 

A) Absolvovat PCR test ve smluvní laboratoři Pražského jara (zajišťuje AeskuLab):

 • se zakoupenou vstupenkou obdržíte link k rezervaci testu v odběrových místech společnosti AeskuLab (jejich přehled naleznete níže)
 • tento test je pro držitele vstupenek bezplatný
 • výsledek bude spárován s Vaší vstupenkou a tím bude urychleno odbavení při vstupu do sálu
 • podrobné instrukce naleznete níže

B) Prokázat se PCR testem:

 • na vlastní náklady absolvujete PCR test a při vstupu do sálu se prokážete dokladem o absolvování PCR testu s negativním výsledkem na přítomnost viru COVID-19, přičemž PCR test nesmí být starší sedmi dní
 • antigenní testy nejsou akceptovány

 

C) Prokázat se certifikátem o očkování:

 • při vstupu do sálu se prokážete certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní

 

D) Prokázat se lékařským potvrzením:

 • při vstupu do sálu se prokážete lékařským potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19; od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní a nemáte klinické příznaky onemocnění COVID-19

Teprve na základě splnění jedné z výše uvedených podmínek nabyde Vaše vstupenka platnosti.

 

Odběrová místa společnosti AeskuLab

Praha 1, Helichova 553
Praha 8, Mazurská 484/2, Odběrový box A
Praha 10, Švehlova, Parkoviště před OC Vivo Hostivař, Box A

Pro rezervaci na mimopražských odběrových místech po zakoupení vstupenky prosím kontaktujte Klientské centrum AeskuLab (tel. 800 737 383), nahlaste číslo vstupenky a rok narození:

Brno, Mendlovo náměstí 618/17
České Budějovice, Senovážné náměstí 231/7
Ostrava, Dr. Martínka 1295/2B (budova Venuše, 1.patro)
Louny, Pod Nemocnicí 2503 (přízemí)
Teplice, Duchcovská 53 (vchod je z ulice Duchcovská, vedle lékárny Max)

 

Platnost testu při návštěvě dalších koncertů

Pokud se objednáte na PCR test prostřednictvím rezervačního linku ze vstupenky, výsledek testu se Vám spáruje se vstupenkou, ze které byl odběr rezervován. Pokud navštívíte další koncert v sedmidenní lhůtě platnosti PCR testu, nemusíte se již znovu testovat, ale prosíme, abyste s sebou přinesli vytištěný výsledek PCR testu.

 

Návštěva koncertu

Dostavte se prosím s dostatečným časovým předstihem nejméně půl hodiny před začátkem koncertu.

Při vstupu do sálu budete vyzváni k předložení:

 • nové eVstupenky, která je přílohou tohoto e-mailu (vytiskněte nebo předložte ke kontrole na koncert z obrazovky mobilního telefonu)
 • výsledku PCR testu dle podmínek uvedených výše (vytiskněte nebo předložte ke kontrole na koncert z obrazovky mobilního telefonu) nebo očkovacího průkazu nebo lékařského potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 před méně než 90 dny
 • občanského průkazu či jiného osobního průkazu s fotografií

V průběhu celého pobytu v budově bude povinnost nosit respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

Na místě nebude zajištěna šatna ani občerstvení. Místo šatny budete mít možnost využít pro odložení Vašich věcí volné sedadlo vedle Vás.

Koncert bude přímým přenosem vysílán na webu Pražského jara.

Děkujeme za Vaši přízeň, těšíme se na Vás!